"РОСА" АД

Производството на растителни масла без екстракция се извършва в предприятие „РОСА“ АД, гр. Попово. Търговската листа  включва: сурови и рафинирани слънчогледови масла, експелер /кюспе/, филтърна утайка, високо калорични брикети от слънчогледова люспа, отпадни продукти получени при рафинирането на маслата – мастни киселини, хидратни утайки и други. Преработва сурово масло и слънчогледово семе на ишлеме.