"ФМА" АД

Производството на капачки тип „Омния“, капачки тип “ Туист-оф“, кутии, капаци и друг амбалаж за консервната промишленост се извършва  във „ФМА“ АД, чиито производствени мощности се намират в гр. Лясковец. Необходимите материали за това производство са следните:

  • лакиран алуминиев прокат
  • уплътнителна паста Деви
  • лакирано желязно тенеке
  • уплътнителна паста за Туист – оф
  • лакирано или литографирано желязно тенеке – ГМЖ
  • уплътнителна паста за железни капаци
  • кашони, найлонови торбички, етикети и други опаковъчни материали