Производство на PVC пластизоли

„Елена Груп“ ЕАД е един от малкото производители на пластизоли в България. Произвежданите от нас продукти намират приложение, както в хранително-вкусовата промишленост (капачки за буркани Туист офф и Омния), така и за технически цели.

Произвежданите пластизоли са по лиценз на немската фирма PPG Deutschland Business Support GmbH и отговарят на всички изисквания за качество. Продуктите за хранително-вкусовата промишленост се произвеждат от безопасни за здравето материали и съответстват на всички нормативни изисквания за продукти, влизащи в контакт с храни. Елена Груп разполага със съвременна машина за разбъркване, позволяваща постигане на високо качество на произвеждания продукт.Разгледайте нашите продукти