Производство на домакинско фолио

В края на 2011 година е инсталирана линия за разролване и опаковане на домакинско фолио, която позволява производството на алуминиево фолио, фолио за свежо съхранение и хартия за печене с различни дебелини и ширини. Поради интерес на различни потребители към нашите продукти се предлагат дължини до 500м, като основните ширини на нашите продукти са 290мм, 380мм и 450мм.

Произвежданите продукти са с търговска марка РОЛАФИКС и РОСА.

Цехът е оборудван със съвременни технологични  машини, позволяващи висока производителност и качество отговарящо на нуждите на световните пазари.
Благодарение на високо квалифицирания персонал,  основно предимство е кратките срокове за изпълнение на нашите заявки. Високото качество на продукцията ни гарантира пълната удовлетвореност на клиентите ни.

Основните продукти произвеждани в цеха са Алуминиево фолио, Хартия за печене и Фолио за свежо съхранение. Произвеждат се продукти както за домакински нужди, така и за кетъринг  сегмент. Предлагат  се в различни размери и опаковки, според изискването на клиента .

Разработени и внедрени във цеха са : НАССР система, AFS система и система за контрол на качеството ISO 9001:2008, което гарантира безопасността в допир с храните на нашите продукти и тяхното качество.

Клиентите са ни както от Българският пазар, така и от чужбина (Гърция, Германия, Македония, Румъния, Австрия и др. )Разгледайте нашите продукти