ЕЛЕНА ГРУП ЕАД – ЛИДЕР НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР

Ние сме част от ИГ ХОЛДИНГ СОФИЯ, който е със стабилни пазарни позиции в производството и търговията както на местно, така и на международно ниво.

„ЕЛЕНА ГРУП” ЕАД обединява дружествата: „РОСА“ АД, „ФМА“ АД, „ТОП КОНСЕРВ“ ЕАД, „ЕЛЕНА ГРУП“ ЕООД.

Групата е производител на алуминиево фолио и капачки за кисело мляко, бутилирано и наливно слънчогледово масло с търговската марка “РОСА”, метални кутии и капаци Туйст оф и търговия с метален амбалаж . Също така с изкупуване, преработка и консервиране на селско -стопанска продукция, плодове и зеленчуци

Разкритите дистрибуционни центрове в градовете София, Пловдив, Пазарджик, Търговище, Ямбол, Габрово и Лясковец допринасят за относително стабилния пазарен дял на продуктите в страната.

ПРОДУКТИ С ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО

ROLAFIX


Алуминиеви фолиа, Фолиа за съхранение, Хартии за печене от Rolafix