ЕЛЕНА ГРУП ЕАД – ЛИДЕР НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР

Елена Груп ЕАД е фирма, доказала през годините своя стремеж за развитие.

Предвид високите изисквания и динамика на пазара сме се доверили на високо - технологично оборудване, своя вътрешна лаборатория, обучен персонал с над 15 години опит в производството на опаковки за хранително – вкусовата промишленост, както и на доверени търговски взаимоотношения с водещи Европейски и Световни производители на суровини, материали и оборудване. С цел задоволяване на нуждите на клиенти за нас е важно да предлагаме не само качествени продукти, но и високо квалифицирани услуги като:

 • ЛАКИРАНЕ НА АЛУМИНИЕВО ТЕХНИЧЕСКО ФОЛИО;
 • ПЕЧАТ НА АЛУМИНИЕВИ И ПЛАСТИЧНИ ФОЛИА;
 • ЩАНЦОВАНЕ.

Неделима част от предлаганите ни продукти е Сертификатът за качество, а благодарение на внедрените системи за управление на качеството НАССР; ISO 9001:2015 и BRCGS GLOBAL STANDART FOR PACKAGING MATERIALS ISSUE 6: AUGUST 2019 контролираме всяка стъпка от производствените процеси лакиране, печат и щанцоване.
 
Единствената  организация в България разполагаща със завършен цикъл за производство на алуминиеви капачки, състоящ се от цеховете:
 • ЛАКИРАЩ;
 • ПЕЧАТЕН;
 • ЩАНЦОВАЩ.

 

ИСТОРИЯ НА КОМПАНИЯТА

 • 1994 година


  Създадена е ЕТ "Елена Иванова - Иван Иванов" с основна търговска дейност.

 • 1995 година


  Закупени първите 2 щанцоващи машини от Сердика София.

 • 1997 година


  Придобита е "Роса"АД с основна дейност производство и търговия на слънчогледови масла. В този период фирмата е част от доставчиците на Данон България.

 • 1997 година


  В този период фирмата е част от доставчиците на Данон България.

 • 1998 година


  Придобита е "ТОП Консерв"ЕАД" с основна дейност производство и търговия на сушени плодове и зеленчуци.

 • 2002 година


  Основана е "Елена Груп"ЕООД с оснавна дейност земеделие и търговия със зърнени култури. Допълнителна дейност за "Роса"АД са услугите на хотелски комплекс "Белия Кон".

 • 2007 година


  Придобита и усвоена е промишлена зона, гр. Попово, изцяло задоволяваща нуждите на отделните Бизнес структури.

 • 2008 - 2009 година


  Придобита е лакираща линия с помощта на Европейско финансиране.

 • 2012 година


  Работещ цех за Домакинско фолио.

 • 2014 година


  Закупена техника за производство на ПВЦ Пластизоли и адаптирано помещение.

 • 2016 година


  Закупена печатна машина и усвоено производствено помещение.

 • 2018 година


  Многократно подобрение и техническо обновяване на щанцоващият цех.

 • 2019 година


  Създадена е фирма "ЕЛЕНА ЛОГИСТИКА" ЕООД с основна дейност предоставяне на вътрешни и международни транспортни услуги.

 • 2021 година


  Създадена е структурата "ЕЛЕНА ИНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ".